Kiedy pojazd jest ponadnormatywny?

3 lipca 2022

Przewóz dużych maszyn budowlanych i rolniczych, konstrukcji stalowych czy ciężkich elementów przemysłowych wymaga zastosowania odpowiednich samochodów i specjalnych typów naczep. Transport nienormatywny jest uregulowany prawnie, a na jego realizację potrzebne są pozwolenia. Kiedy pojazd uznawany jest jednak za ponadnormatywny? Wyjaśniamy! Przeczytaj, poznaj jego definicję i kategorie obowiązujących zezwoleń.

Czym jest pojazd ponadnormatywny?

Ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym definiuje pojazd ponadnormatywny jako pojedynczy samochód lub zespół aut, w którym nacisk osi na drogę, wymiary bądź rzeczywista masa całkowita przekraczają dopuszczalne normy.

Organizacja transportu ładunków ponadnormatywnych

W Polsce za transport ładunków ponadnormatywnych uznaje się przewozy towarów, w których waga całkowita frachtu (wraz z naczepą i załadowanym mieniem) przekracza 42 tony, szerokość jest większa niż 2,5 m lub wysokość ma ponad 4 m. Takie pojazdy muszą posiadać zezwolenie na przejazd.

Pilotowanie pojazdu ponadnormatywnego

W niektórych przypadkach niezbędne jest politowanie pojazdu realizującego transport ponadnormatywny przez określoną liczbę samochodów.

Z art. 64i ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym wynika, że:

  • gdy fracht przekracza długość 23 m, szerokość 3,2 m, wysokość 4,5 m lub rzeczywistą masę całkowitą 60 ton – niezbędne jest pilotowanie przez jedno auto,

  • gdy pojazd nienormatywny ma ponad 30 m długości, 3,6 m szerokości, 4,7 m wysokości lub 80 ton wagi – wymagane jest pilotowanie przez co najmniej 2 samochody.

Pojazdy pilotujące powinny posiadać tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem ministra, minimum 2 światła błyskowe w kolorze żółtym oraz bezpośrednie połączenie z eskortowanym środkiem transportu (np. przez CB radio).

Kategorie pozwoleń dla przejazd pojazdu ponadnormatywnego

Poszczególne zezwolenia na transport ładunków ponadnormatywnych różnią się przede wszystkim czasem obowiązywania. Obok pozwoleń jednorazowych stosuje się także terminowe (tygodniowe, miesięczne, roczne).

Obowiązują różne kategorie:

  • I – dla ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżących (np. koparek) i zespołu powyższych środków transportu w zestawie ze specjalną przyczepą,

  • II – pozwolenie wydawane przez starostwo powiatowe (właściwe do startu transportu lub siedziby wnioskodawcy) dla pojazdów o masie całkowitej nie większej niż dopuszczalna, szerokości do 3,2 m i długość 15 m (dla jednego samochodu) lub 23 m (dla zespołu) oraz wysokości do 4,3 m,

  • III – zezwolenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla środków transportu o masie dopuszczalnej, szerokości do 3,4 m, długość 15 m (1 pojazd) lub 23 m (2 lub więcej samochodów) lub 30 m dla grupy pojazdów o skrętnych osiach oraz wysokości do 4,3 m,

  • IV – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydaje je dla pojazdów do 3,4 m poruszających się po drogach jednojezdniowych lub 4 m na drogach dwujezdniowych klasy A i S oraz masie całkowitej do 60 ton,

  • V – zezwolenia dla wszystkich frachtów o wymiarach i masie większej niż dla kategorii I-IV oraz przekraczających dopuszczalne naciski osi.

Profesjonalny transport nienormatywny z „SASIN” – sprawdź naszą ofertę

Oferujemy transport nienormatywny (https://www.transportponadgabarytowy.com/transport-ponadnormatywny/) na terenie Warszawy i okolic. Przewozimy maszyny budowlane, przemysłowe i rolnicze oraz inne ciężkie ładunki przekraczające dopuszczalne wymiary. Mamy bogate doświadczenie i rozbudowaną flotę ze specjalistycznymi naczepami przystosowanymi do ładunków ponadnormatywnych. Pomożemy Ci kompleksowo zorganizować przedsięwzięcie. Zapraszamy!